@InProceedings{Gontaszewska-Piekarz:2012,
  author      = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title       = "Grunty organiczne na terenie Słubic (Dolina Odry)",
  booktitle   = "Stratygrafia plejstocenu Polski : korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry : XIX konferencja; ISBN: 9788378630890",
  address     = "Cedynia, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny",
  pages       = "61--67",
  year        = "2012",
}