@InProceedings{Juchimiuk:2014,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title       = "Aktywne społeczności prosumenckie",
  booktitle   = "Reaktywacja małych społeczności lokalnych - HABITATY 2014 : XXIV międzynarodowa konferencja naukowa i warsztaty architektoniczne",
  address     = "Wrocław - Wójtowice, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "1",
  year        = "2014",
}