@InProceedings{Eckert:2015,
  author  = "W. Eckert",
  title       = "Kino "Piast" w Słubicach. Problem konserwatorski, architektoniczny, urbanistyczny czy moralny?",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "39--40",
  year        = "2015",
}