@InProceedings{Grochowska:2015,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title       = "Wady wykonawcze w warstwowej ścianie elewacyjnej",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "49--50",
  year        = "2015",
}