@InProceedings{Juchimiuk:2015,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title       = "Energetyczna rewitalizacja w skali miasta, dzielnicy i wyspy",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "63--64",
  year        = "2015",
}