@InProceedings{Juszczyk:2015,
  author  = "A. Juszczyk and M. Dankowski and A. Wysokowski",
  title       = "Nieużytkowane kolejowe mosty sklepione i ich przyszłość",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "65--66",
  year        = "2015",
}