@InProceedings{Juszczyk:2015,
  author  = "A. Juszczyk",
  title       = "Projektowanie inwestycji drogowych na obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "67--68",
  year        = "2015",
}