@InProceedings{Kula:2015,
  author  = "K. Kula and T. Socha",
  title       = "Renowacja i wzmacnianie drewnianych belek taśmami CFRP z uwzględnieniem zjawisk reologicznych",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "101--102",
  year        = "2015",
}