@InProceedings{Laskowski:2015,
  author  = "J. Laskowski and A. Juszczyk",
  title       = "Wpływ barier komunikacynych na rozwój urbanistyczny Nowogrodu Bobrzańskiego",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "105--106",
  year        = "2015",
}