@InProceedings{Michalak:2015,
  author  = "B. Michalak",
  title       = "Konstrukcja stalowa modernistycznego budynku dawnej hali sportowej przy ul. Chopina w Zielonej Górze",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "123--124",
  year        = "2015",
}