@InProceedings{Wysokowski:2015,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Nietypowy sposób przebudowy zabytkowej katedry St Mary w stolicy Zachodniej Australii",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "173",
  year        = "2015",
}