@InProceedings{Romankiewicz:2015,
  author      = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz",
  title       = "Badania wtrąceń tlenkowych w brązie krzemowym CuSi3Zn3MnFe metodą mikroanalizy rentgenowskiej",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych; ISBN: 9788363663612",
  address     = "Polańczyk, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  pages       = "107--115",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2015",
}