@InProceedings{Kaczmarek-Pawelska:2015,
  author      = "A. Kaczmarek-Pawelska and A. Witkowska",
  title       = "Warstwy hybrydowe na powierzchni implantów jako regulator procesów osteointegracji",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum; ISBN: 9788393420483",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "37--38",
  year        = "2015",
}