@InProceedings{Borucińska-Bieńkowska:2015,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title       = "Problemy polityki przestrzennej gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "23--24",
  year        = "2015",
}