@InProceedings{Kostecki:2015,
  author  = "J. Kostecki and A. Szczepańska and A. Szczepaniuk and L. Pilecka and D. Golik and M. Kułycz and A. Rudczuk and M. Kramski and R. Adam and B. Garbera and R. Wasylewicz",
  title       = "Wybrane właściwości gleb terenów komunikacyjnych",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "77",
  year        = "2015",
}