@InProceedings{Kostecki:2015,
  author  = "J. Kostecki and A. Greinert and D. Wiech and R. Wasylewicz",
  title       = "Wpływ odległości od zabudowań na zmianę odczynu gleby",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "78",
  year        = "2015",
}