@InProceedings{Kozłowska:2015,
  author      = "K. Kozłowska and S. Myszograj",
  title       = "Aspekty technologiczne kompostowania osadów ściekowych",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "82--83",
  year        = "2015",
}