@InProceedings{Krupińska:2015,
  author  = "I. Krupińska and A. Konkol",
  title       = "Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność procesu koagulacji w oczyszczaniu wód podziemnych",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "86",
  year        = "2015",
}