@InProceedings{Myszograj:2015,
  author      = "S. Myszograj and N. Milewska",
  title       = "Wpływ wilgotności próbki odpadów na wartość parametru AT4",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "105--106",
  year        = "2015",
}