@InProceedings{Ogiołda:2015,
  author  = "E. Ogiołda and I. Nowogoński and M. Tesz",
  title       = "Podsystem zaopatrzenia w wodę miasta Sulęcin, woj. lubuskie",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "115",
  year        = "2015",
}