@InProceedings{Płuciennik-Koropczuk:2015,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and A. Szumańska and D. Komarnicki",
  title       = "Efektywność usuwania związków biogennych i związków organicznych w przydomowych oczyszczalniach ścieków w pierwszych latach eksploatacji",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "123--124",
  year        = "2015",
}