@InProceedings{Krasicka-Cydzik:2015,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title       = "Inżynieria biomedyczna - wyzwania i konieczność",
  booktitle   = "XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : od profilaktyki do sukcesu sportowego",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "1",
  year        = "2015",
}