@InProceedings{Wysokowski:2015,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Wyposażenie współczenych mostów drogowych",
  booktitle   = "Konstrukcja i wyposażenie mostów : VII ogólnopolska konferencja mostowców; ISBN: 9788394137113",
  address     = "Wisła, Polska",
  publisher   = "[B. m.], Epigraf s.c.",
  pages       = "249--277",
  year        = "2015",
}