@InProceedings{Nycz:2015,
  author  = "M. Nycz and E. Paradowska and K. Arkusz and B. Kudliński and E. Krasicka-Cydzik",
  title       = "O przyczynach powstawania biofilmu w długoterminowych cewnikach hemodializacyjnych",
  booktitle   = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "211",
  year        = "2015",
}