@InProceedings{Mańko:1984,
  author      = "Z. Mańko and J. Rabiega and A. Wysokowski",
  title       = "Sprawozdanie z próbnego obciążenia stalowego mostu drogowego przez rzekę Odrę w Opolu",
  booktitle   = "Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Gdańsk, Polska",
  publisher   = "[B. m.]",
  pages       = "182--192",
  year        = "1984",
}