@InProceedings{Juchimiuk:2016,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title       = "Odnawialne źródła energii jako element transformacji energetycznej miast: 'Renewable city', 'Energy City', 'Smart city' oraz ich wpływ na architekturę przełomu XX i XXI wieku",
  booktitle   = "Synergia w architekturze : I ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "58--59",
  year        = "2016",
}