@InProceedings{Juchimiuk:2015,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title       = "Architektura efektywna energetycznie",
  booktitle   = "Natura - technologia - kultura : zrównoważone ¶rodowisko życia : ogólnopolska konferencja naukowa i wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia",
  address     = "-, -",
  publisher   = "Zielona góra - Szczecin, Wydaw. KAIU WBAiL¦ UZ, WBiA ZUT",
  pages       = "49--58",
  year        = "2015",
}