@InProceedings{Myszograj:2015,
  author      = "S. Myszograj",
  title       = "Mechanizmy procesów biologicznych w przydomowych oczyszczalniach ścieków",
  booktitle   = "Przydomowe oczyszczalnie ścieków : projektowanie, budowa, eksploatacja : III konferencja; ISBN: 9788364816086",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "[Poznań], ABRYS Sp. z o.o.",
  pages       = "98--111",
  year        = "2015",
}