@InProceedings{Woźniak:2016,
  author      = "W. Woźniak and R. Stryjski and J. Mielniczuk and T. Wojnarowski",
  title       = "Propozycja algorytmu redukującego operacje przeładunkowe w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym",
  booktitle   = "Pojazdy Szynowe 2016 : XXII konferencja naukowa [Dokument elektroniczny]",
  address     = "Bydgoszcz - Gniew, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "1--14",
  year        = "2016",
}