@InProceedings{Hadzicka:2015,
  author      = "J. Hadzicka",
  title       = "Rodzice i dziadkowie. Wspólny front czy na przekór sobie?",
  booktitle   = "Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny : III międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Kamień ¦l±ski, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "1",
  year        = "2015",
}