@InProceedings{Romankiewicz:2016,
  author  = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz",
  title       = "Badania nad wpływem modyfikacji na strukturę i właściwości mechaniczne mosiądzu manganowo-żelazowego CuZn40Mn3Fe",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych; ISBN: 9788363663803",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  pages       = "116--125",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2016",
}