@InProceedings{Myszograj:2016,
  author      = "S. Myszograj",
  title       = "Procesy dezintegracji w oczyszczalni ścieków",
  booktitle   = "Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej : ogólnopolska konferencja",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "[Poznań], Ekorum",
  pages       = "99--107",
  year        = "2016",
}