@InProceedings{Eckert:2016,
  author  = "W. Eckert",
  title       = "Modernistyczny budynek szpitala w Nowej Soli. Nieznane dzieło Ernsta Koppa. Przykład racjonalizacji funkcji, technologii, konstrukcji",
  booktitle   = "Architektura - Budownictwo - Inżynieria i Ochrona Środowiska : innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SOLINA 2016 : VI konferencja",
  address     = "Rzeszów - Polańczyk, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Politechnika Rzeszowska",
  pages       = "1",
  year        = "2016",
}