@InProceedings{Myszograj:2016,
  author      = "S. Myszograj and F. Bydałek",
  title       = "Efektywność usuwania związków azotu hydrofitowej oczyszczalni ścieków typu VF-CW",
  booktitle   = "Materiały konferencyjne - innowacyjne projekty badawcze; ISBN: 9788394503741",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląski Akcelerator Technologii Innowacji Sp. z o.o.",
  pages       = "14",
  organization = "Dolnośląski Instytut Nowych Technologii",
  year        = "2016",
}