@InProceedings{Krupińska:2015,
  author  = "I. Krupińska",
  title       = "Znaczenie substancji humusowych w kształtowaniu sposobu oczyszczania wód podziemnych",
  booktitle   = "Seminarium Substancje Humusowe w Ekosystemach",
  address     = "Toruń, Polska",
  publisher   = "[b. m.]",
  pages       = "17",
  organization = "Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych; Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu WNoZ UMK",
  year        = "2015",
}