@InProceedings{Wysokowski:2003,
  author      = "A. Wysokowski and A. Pryga and M. Mońka",
  title       = "Monitorowanie korozji stalowych obiektów mostowych w Polsce",
  booktitle   = "Nowoczesne metody monitorowania korozji dla oceny strat korozyjnych i kosztów korozji : konferencja międzynarodowa",
  address     = "Jurata, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Mechaniki Precyzyjnej",
  pages       = "125--132",
  year        = "2003",
}