@InProceedings{Juszczyk:2015,
  author  = "A. Juszczyk",
  title       = "Stalowe ruszty jako tymczasowe nawierzchnie drogowe, ich badania oraz kierunki dalszego rozwoju",
  booktitle   = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne : część druga - Wrocław; ISBN: 9788394208332",
  address     = "Poznań - Wrocław - Lublin, Polska",
  publisher   = "Poznań, Młodzi Naukowcy",
  pages       = "30",
  year        = "2015",
}