@InProceedings{Juchimiuk:2016,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title       = "Transformacja energetyczna obszarów miejskich w zielonych stolicach Europy",
  booktitle   = "Architektura bez granic "Miasto-stolica kultury. Wyzwania i efekty" : IV/VII międzynarodowa konferencja",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "54--55",
  year        = "2016",
}