@InProceedings{Kozioł:2013,
  author  = "J. Kozioł and M. Tkocz",
  title       = "Odzysk energii odpadowej oraz wody ze spalin odpływających z kotła elektrociepłowni zasilanej biopaliwem",
  booktitle   = "Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne : III konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Politechnika Krakowska",
  pages       = "1",
  year        = "2013",
}