@InProceedings{Juchimiuk:2016,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title       = "Habitat prosumentów - wpływ OZE na kształtowanie środowiska mieszkaniowego",
  booktitle   = "Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa; ISBN: 9788394557027",
  address     = "Szczecin - Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, University of Zielona Góra",
  pages       = "77--80",
  year        = "2016",
}