@InProceedings{Kleszcz:2016,
  author      = "J. Kleszcz",
  title       = "Postęp i tradycja na przykładzie osiedla Klevens Udde w Smögen jako nowoczesnego habitatu nadmorskiego",
  booktitle   = "Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa; ISBN: 9788394557027",
  address     = "Szczecin - Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, University of Zielona Góra",
  pages       = "81--86",
  year        = "2016",
}