@InProceedings{Kroczak:2015,
  author  = "J. Kroczak",
  title       = "Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi",
  booktitle   = "10 Polski Zjazd Filozoficzny; ISBN: 978370921620",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM",
  pages       = "575",
  organization = "Instytut Filozofii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
  editor      = "red. Lidia Godek, Maciej Musiał, Marek Woszczk",
  year        = "2015",
}