@InProceedings{Hadzicka:2016,
  author  = "J. Hadzicka",
  title       = "Preferencje studentów różnych kierunków w posługiwaniu się wybranymi metaforami wyjaśniającymi zachowania dzieci a poziom wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka",
  booktitle   = "XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej : Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków",
  pages       = "134",
  organization = "Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego",
  year        = "2016",
}