@InProceedings{Klekiel:2016,
  author  = "T. Klekiel and R. Będziński",
  title       = "Analiza własności tłumiących chrząstki w stawie skokowym",
  booktitle   = "Mechanika w Medycynie - MM 2016",
  address     = "Rzeszów, Polska",
  publisher   = "-, [B. w.]",
  pages       = "1",
  year        = "2016",
}