@InProceedings{Eckert:2001,
  author  = "W. Eckert",
  title       = "Fortyfikacje Zielonej Góry",
  booktitle   = "Archeologia Środkowego Nadodrza w ostathniej dekadzie XX wieku : z badań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań archeologiczno-konserwatorskich; ISBN: 8388135295",
  address     = "Łagów Lubuski, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski",
  volume      = "Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Z. 1",
  pages       = "142--144",
  year        = "2001",
}