@InProceedings{Borucińska-Bieńkowska:2017,
  author      = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title       = "Związki społecznych i ekonomicznych procesów urbanizacji gmin obszaru metropolitalnego z rozwojem technologii energetycznych. Studium przypadku: Poznański Obszar Metropolitalny",
  booktitle   = "Integrovani Energoefektivni Tehnologii v Arhitekturi ta Budivnictvi - ENERGOINTEGRACIÂ 2017 : s'oma mižnarodna naukoco-praktična konferenciâ",
  address     = "Kiiv, Ukraina",
  publisher   = "Kiiv, Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi",
  pages       = "26",
  year        = "2017",
}