@InProceedings{Michalak:2017,
  author  = "B. Michalak",
  title       = "Stalowy most drogowy w Krośnie Odrzańskim. Unikalne dzieło zakładów Beuchelt & Co. z Zielonej Góry",
  booktitle   = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : matriały konferencyjne - wiosna. Część druga; ISBN: 978836577204",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Młodzi Naukowcy",
  pages       = "64",
  year        = "2017",
}