@InProceedings{Kleszcz:2017,
  author      = "J. Kleszcz",
  title       = "Farma jako system kształtowania produktywnej zieleni miejskiej w Europie i na świecie - wyzwania i zagrożenia",
  booktitle   = "Badania interdyscyplinarne w architekturze : II ogólnopolska konferencja naukowa",
  address     = "Gliwice, Polska",
  publisher   = "[Gliwice], --",
  pages       = "18",
  year        = "2017",
}