@InProceedings{Krupińska:2016,
  author  = "I. Krupińska and Z. Sadecka and A. Konkol",
  title       = "Wpływ substancji organicznych oraz rodzaju utleniacza na skuteczność oczyszczania wody podziemnej",
  booktitle   = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód",
  address     = "Kudowa Zdrój, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "1",
  year        = "2016",
}