@InProceedings{Winiarczyk:2017,
  author      = "K. Winiarczyk and J. Mazurek-Popczyk and A. Kaczmarek-Pawelska",
  title       = "Ocena właściwości funkcjonalnych oraz tempa uwalniania związków aseptycznych z hydrożeli o różnym stopniu usieciowania",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum; ISBN: 9788394271459",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "102--103",
  year        = "2017",
}